Fractievergadering

14 januari, van 20:00 tot 22:00, Gemeentehuis Deurne Commissiekamer | Gemeentehuis Deurne Commissiekamer

Agenda Fractievergadering

Opening

Extra bijeenkomsten:              Zie ibabs maand januari 2019.

Commissie W en V. 21 januari 2019.

 • Herfstbericht vastgoed 2018 ( werking grondbedrijf ) info
 • Verhogen snelheid randweg info
 • BP Steenovenweg B
 • Burgerinitiatief Ramaekers A
 • Besloten agendapunt A

Commissie R en E. 22 januari 2019.

 • Gaat niet door, wel is de mogelijkheid om technische vragen te stellen inzake BP Hazeldonksedreef.

Commissie SML. 23 januari 2019.

 • Senzer financiële positie info
 • RIB Organisatie ontwikkeling Senzer info

Commissie BST. 24 januari 2019.

 • Huis van de Samenleving info
 • Monitor personeelsuitbreiding info
 • APV Deurne 2018 A
 • Samenwerkingsakkoord 2019 – 2022 MRE B

Mededelingen van het Bestuur.
Rondvraag en sluiting.om 21.00 uur.

21.00 uur Aanvang gezamenlijke kennismakingsbijeenkomst met PA/GroenLinks.