Standpunten

Zoeken

Cultuur en evenementen voor jong en oud

Veelzijdig, toegankelijk en betaalbaar! Investeren in en stimuleren van kunst en cultuur! Deurne moet blijven bruisen! Ruimte bieden aan bestaande en nieuwe initiatieven!

Lees verder

Duurzame toekomst voor volgende generatie

Een ambitieus klimaatbeleid! Meer oplaadpunten elektrisch rijden! Energiebesparing haalbaar en betaalbaar voor iedereen! Nieuwe woningen energieneutraal! Tegel eruit, plant erin tegen wateroverlast!

Lees verder

Gezonde omgeving en natuur

Samen werken aan een gezond buitengebied, frisse bodem en schoon grondwater! Inkrimping veestapel! Strengere geurnormen! Meer en beter toezicht handhaving!

Lees verder

Kinderen en gezinnen voorop

Betrokken en laagdrempelige jeugd-en gezinszorg! Ieder kind kan meedoen aan schooluitjes, sport, muziek en cultuur! Veilige, schone en frisse scholen! Goede gymvoorzieningen bij iedere basisschool.

Lees verder

Meedoen en goede zorg voor iedereen

Laagdrempelig en dichtbij! Betaalbaar en goed! Iedere wijk en dorpen een eigen welzijnsbudget! Armoede keihard aanpakken! Ruimhartige ondersteuning bij schulden!

Lees verder

Prettig Wonen en leven

Meer betaalbare huurwoningen! Ruimte voor gezamenlijk bouwen voor jongeren en ouderen! Veilige en leefbare wijken en dorpen! Een levendig centrum met uitbreiding gratis parkeren!

Lees verder

Sterk en integer bestuur

Gemeentelijke lasten omlaag! Nieuwe regel erin, oude regel eruit! Een zelfstandig Deurne in samenwerking met de Peelgemeenten! Een openen luisterende gemeente die dienstbaar is aan haar bewoners!

Lees verder

Veilig en schoon verkeer

Doorgaand vrachtverkeer de bebouwde kom uit! Regiobus gratis voor de laagste inkomens! Fietsroutes veiliger en verlicht! Gratis bewaakte fietsenstalling bij station en in centrum!

Lees verder

Werk en Zekerheid

Werk is eerlijk betaald en lonend! Maatwerk en perspectief voor wie werk zoekt! Sociale en maatschappelijke ondersteuning voor wie niet werken kan! Voldoende opleiding- en stageplekken!

Lees verder