Burgercommissie Wonen & Vastgoed en Ruimte & Economie

Paul Telders

Paul Telders

Over Paul Telders

ptelders@kpnmail.nl

Nummer 6: Paul Telders

Vanaf 1969 woont Paul Telders in Deurne. Vanaf dat moment tot 2006 was hij als classicus werkzaam op het Willibrordgymnasium. Gedurende zijn werkzame leven was hij lid van diverse besturen. Op dit moment vervangt hij een collega op het Peelland College. Hij is 73 jaar geleden in Roermond geboren.

Voor de PvdA was hij de afgelopen vier jaar burgercommissielid van de commissie Wonen en Vastgoed. Speciale aandacht heeft de huisvesting van senioren, die een steeds groter deel van de Deurnese samenleving vormen. Met zijn vrouw was hij initiatiefnemer van het senioren CPO project Het Stijn.

Ook is hij voor de PvdA al vier jaar burgercommissielid van de commissie Ruimte en Economie. Belangrijk vindt hij dat er een balans komt in het buitengebied van Deurne tussen de natuur, de agrariërs en de overige bewoners. Met ieders belangen moet rekening worden gehouden.

In zijn vrije tijd is hij te vinden in de tuin, op de jeu de boules baan. Wandelen, stedenbezoek en kleinkinderen vullen ook een gedeelte van zijn tijd.