Carla Berkers – Holten

Carla Berkers – Holten

Over Carla Berkers – Holten

0493319168eberkers@hotmail.com

Nummer 14: Carla Berkers – Holten

Carla is een geboren Deurnese. Ze woont in de Veldstraat. Samen met Driek heeft zij drie kinderen, Maarten, Marloes en Annemieke en zeven kleinkinderen van 4-10 jaar.

Carla is bij veel Deurnese mensen bekend als molenaar op Holten’s molen. Ze is sinds dit jaar samen met de andere molenaars benoemd tot immaterieel erfgoed

Het molenaarsvak zit in de familie. Haar overgrootvader bouwde Holten´s molen in 1890.

In 2000 slaagde zij als een van de eerste vrouwen in Brabant voor het molenaarsexamen.

Carla is biologie en natuurkunde docent geweest in het voortgezet onderwijs.

Zij houdt van buiten zijn en lange fietstochten maken maar daarnaast is Carla voorleesvrijwilliger voor demente ouderen op de Nieuwenhof en sinds twee jaar actief bij de kledingbank.

‘Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in een wereld waar iedereen telt en meedoet”