Werk en Zekerheid

Werk is eerlijk betaald en lonend! Maatwerk en perspectief voor wie werk zoekt! Sociale en maatschappelijke ondersteuning voor wie niet werken kan! Voldoende opleiding- en stageplekken!

Werken en economie 

Arbeidsmarkt 

Werk staat bij de PvdA Deurne voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Voor de PvdA Deurne is werk betaald. Banen mogen niet vervangen worden door vrijwilligerswerk. Het minimumloon is echt het minimum voor iedereen die werk verricht. Maar lukt het hebben van een baan niet, dan zorgen we dat mensen op  andere manieren en op sociale wijze aan de samenleving kunnen meedoen.

Mensen die door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand, kunnen op ons rekenen. Wij helpen waar nodig en zorgen dat mensen niet onder het bestaansminimum raken. Wij vinden dat niemand kansloos hoort te zijn op de arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand bij voorbaat af. We realiseren ons wel dat het voor sommige mensen  heel moeilijk is om op eigen kracht uit de bijstand  te komen. Vertrouwen en respect staan voor ons voorop.

Met regionale partners (vakbeweging, werkgevers, MKB, onderwijs en overheid) zorgen we dat we jongeren en werkzoekenden goed toerusten voor de arbeidsmarkt in onze regio. Bedrijven, in het bijzonder de bedrijven die werkgelegenheid bieden en  zuinig  omgaan met  energie,  faciliteren we  bij de start of bij de verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Voor PvdA Deurne betekent dit voor de komende raadsperiode:

 • Maatwerk vanuit de gemeente om mensen die dat nodig hebben te helpen met het vinden van werk. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en met kans op het krijgen van betaald werk.
 • Onze inkoopmacht gebruiken we om banen voor mensen in een uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dat kan door “social return on investment” als voorwaarde op te nemen voor partijen bij wie de gemeente inkoopt. We gaan dat niet in steeds weer tijdelijke projecten doen maar zoeken naar duurzaam werk voor deze groep De gemeente geeft hierbij zelf het goede voorbeeld.
 • We kopen als gemeenten in bij bedrijven die stevig inzetten op duurzame
 • Het reïntegratiebudget zetten we vooral in voor de meest kwetsbare groepen. Als we hen niet intensief ondersteunen is het risico groot, dat ze nooit meer aan het werk komen en dat is een verspilling van talent. Leren (inburgeren) en werken kunnen in maatwerktrajecten samengaan.
 • Beschut werk laten bestaan voor mensen die anders geen kans hebben op een betaalde baan waarmee ze een eigen bestaan kunnen
 • Lokken van bedrijven naar de gemeente die vooral ook werkgelegenheid met zich
 • Mensen die uit de bijstand gaan, omdat ze een tijdelijke baan (seizoenwerk) kunnen krijgen hebben geen wachttijd als ze onverhoopt het werk weer kwijt raken. We leveren ook maatwerk om een armoedeval te
 • Afspraken maken met kennis- en opleidingsinstellingen en bedrijven om jongeren op te leiden voor de toekomstige banen. We waarderen en stimuleren projecten van scholen en bedrijven in het
 • Met bedrijven, instellingen en scholen zorgen voor voldoende stageplaatsen voor alle
 • Investeren in cultuur en Deurne profileren als culturele “hotspot” (Palet van de Peel) zorgt voor meer toeristische bezoekers en bijbehorende
 • Investeren in innovatieve vormen van agrarisch ondernemerschap kan zowel werkgelegenheid opleveren als een gezond, veilig en natuurlijk