Veilig en schoon verkeer

Doorgaand vrachtverkeer de bebouwde kom uit! Regiobus gratis voor de laagste inkomens! Fietsroutes veiliger en verlicht! Gratis bewaakte fietsenstalling bij station en in centrum!

Verkeer en mobiliteit 

Het openbaar vervoer is voor ons waardevol. Het stimuleren van openbaar vervoer, elektrisch rijden en fietsen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan  het  tegengaan van luchtvervuiling. Het openbaar vervoer van de toekomst zal minder uitgaan van één type vervoer (bus, trein), maar meer van de behoefte van reizigers. Om die reden willen we de budgetten voor openbaar vervoer en voor het vervoer van bijzondere doelgroepen samenvoegen in onze regio.

Voor PvdA Deurne betekent dit voor de komende raadsperiode:

 • Een hoogwaardig OV-netwerk met een goede bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen, zoals ziekenhuis, gezondheidscentra en scholen, in stand blijft.
 • In woonwijken en dorpskernen is op maximaal 800 meter lopen een bushalte. We stimuleren buurtbussen om de kernen in onze gemeente goed met elkaar verbonden en bereikbaar te houden
 • De toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen in een rolstoel is gewaarborgd.
 • De kosten voor het gebruik van openbaar busvervoer gaan omlaag. Voor ouderen en mensen met een beperking die een inkomen hebben lager dan 120% van het sociaal minimum wordt het gebruik van (buurt)bussen binnen de regio zuidoost Brabant gratis.
 • We willen veilige fietsroutes van elke wijk naar het centrum en tussen de verschillende kerkdorpen en richting onze buurgemeente. Zodat we vaker de fiets pakken en de auto laten staan. Goed voor de gezondheid en goed voor het milieu.
 • Een bewaakte gratis fietsenstalling in het centrum en bij het NS-station.
 • Voldoende oplaadpunten/snelladers voor elektrische auto’s, scooters en fietsen.
 • Binnen de bebouwde kom worden 30 km-zones en veilige schoolroutes uitgebreid omdat fietser en wandelaar belangrijker zijn dan auto en brommer.
 • Met de provincie en het Rijk wordt de Langstraat veiliger gemaakt en het fietspad langs de weg van Deurne–Helmond (N270) wordt voorzien van (LED-)verlichting, zodat het verkeerskundig en sociaal veiliger is.
 • Omleiding van het doorgaand (vracht)verkeer uit de bebouwde kom: te beginnen in de Walsberg en Liessel.
 • We lobbyen in overleg met provincie actief bij het Rijk om door een beter gebruik van de Betuwelijn het aantal goederentreinen met gevaarlijke stoffen dat onze gemeente doorkruist te verminderen.