Verslag uit de raadsvergadering 18 december 2018

21 december 2018

De Wieger krijgt eindelijk de waardering.

Het belangrijkste raadsvoorstel deze avond was het raadsvoorstel de Wieger.

Ons museum is sinds jaar en dag armlastig en doet het al jaren met een financieel schijntje toch weten de vele vrijwilligers en het bestuur met bestuursvoorzitter, de PvdA er Ger Schink, het museum draaiende te houden.

Geweldig veel lof was er voor alle betrokkenen van het museum. Het raadsvoorstel hield in een eenmalige “overlevingssubsidie” in afwachting van een structurele subsidie en dus een structureel perspectief, dus geen blanco cheque zoals door het CDA en VVD werd geopperd. Het raadsvoorstel werd door ons met liefde en plezier ondersteund en aangenomen.

Ook werd de najaarsnota besproken, dit kosten en baten overzicht sprak van een voordeel van ruim 600.000,- na overheveling van bedragen naar 2019 voor projecten die in 2018 nog niet zijn gestart.

Natuurlijk is het fijn om weer wat over te houden maar toch moeten we kritisch zijn dat er voor bijna 2 miljoen euro projecten niet zijn gestart.

Het tekort op Jeugdzorg wordt gelukkig gedekt door de reserve van het Sociaal Domein maar er moeten maatregelen worden genomen, adviseerde ik de wethouder.

Uiteindelijk stemde de PvdA in met deze najaarsnota.

Bij het raadsvoorstel “actualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan” heeft de PvdA van gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal kritische vragen te stellen naar aanleiding van de commissievergadering, vragen omtrent de doelstellingen na vaststelling van dit voorstel. Kan het riool een hogere buien klasse aan, wat gaat dat dan weer kosten, welke lasten zijn er voor de burgers, et cetera. De wethouder zegde toe om hier een raadsinformatiebrief over te schrijven.

De PvdA is voor bouw van sociale huur en goedkopere koopwoningen echter niet tegen elke prijs, zo is het raadsvoorstel voor een appartementencomplex bij het station hoek spoorlaan een slecht voorstel, te dicht bij het spoor en wederom gegoochel met parkeerplaatsen, sommige plaatsen zouden slechts achteruitrijdend bereikbaar zijn!!!!!!

De bouwtekening is gebaseerd op oude wetgeving die volgend jaar wordt geactualiseerd echter nu nog geldig is en derhalve vroeg de PvdA aan de wethouder: als een plan voldoet aan geldende wetgeving ook een goed plan? Natuurlijk niet, de PvdA stemde dan ook niet in,  de meerderheid stemde wel in en ik voorspel wederom een gang naar de Raad van State.

 

Fijne Kerstdagen en een gezond 2019