Verslag Raadsvergadering 18 september 2018

20 september 2018

Raadsvergadering van 18 September 2018.

Het Raadsprogramma van de gemeente Deurne deugt.

Gisteren was het dan zover, na 8 parallel sessies met alle raadsleden en een finale bespreking met alle fractievoorzitters waarin we de concepten bespraken, nog eens fijntjes en genuanceerd en verbetert hebben konden we gisteren het raadsprogramma op inhoud bespreken en beoordelen in de raad.

Het raadsprogramma deugt en de PvdA Deurne herkent zich op vele punten, mogelijk hier en daar wat afgezwakt, maar toch.

In mijn betoog heb ik wel mijn treurnis uitgesproken dat het programma niet ambitieuzer is inzake duurzaamheid, de ideële opvatting dat gezondheid het allerbelangrijkste is binnen alle thema’s en dat we een minderheidsstandpunt bekleden inzake van een wijkaccommodatie in de wijk de Koolhof.

De samenwerking met alle partijen die leidde tot dit programma was goed en zou een voorbeeld moeten zijn voor de toekomst. Uitgangspunt van de thema’s bespreken zou moeten zijn “waar zijn we het over eens”, in plaats van altijd de verschillen uit vergroten.

De PvdA is uitermate benieuwd wat de inwoners van de Gemeente Deurne vinden van dit programma en ik nodig ze dan ook uit om te reageren

Het programma ligt er en nu dus aan de slag.

 

Heel verstandig van de raad was om het voorstel “verkoop en onttrekking aan de openbaarheid gedeelte Hoefbladweg” van de agenda te halen, na agendering kwamen vele tegenstrijdige berichten over het proces van totstandkoming van dit voorstel en inwoners van de Neerkant waren hierin niet betrokken.

 

Daarna hebben we weer gesproken over verschillende bestemmingsplannen. Het economisch actieplan, het bedrijf investeringszone en zwembad de Wiemel.

De PvdA stemde in met de beide plannen en ondersteunt het college om nadere afspraken te maken met LACO, de zwemverenigingen en de gemeente om het zwembad langdurig open te houden. Inmiddels is het geregeld voor de komende 5 jaar.

 

Onwaarschijnlijk chaotisch was de aanloop naar het agendapunt BP  Liesselseweg 214, het leek een gelopen koers, een agendapunt met stip, maar dat was het in tegendeel. Het BP werd op het laatste moment aangepast op advies van de omgevingsdienst, daar was gemor over en  inhoudelijk werden de mogelijke risico’s uitvergroot. Handhaving wordt vooruit geschoven en de wethouder hield vol dat er overeenstemming blijft tussen de betrokkene buren en beiden er op vooruit gaan.

Voor de PvdA voldoende om in te stemmen met het aangepast raadsvoorstel.

De punten uit de commissie samenleving zijn zo duidelijk positief dat de voorstellen met stip konden worden aangenomen, het betrof hier de subsidieregeling preventieve thema’s onderwijs, de collectieve aanvullende zorgverzekering voor minima en de beleidsregels doelmatigheid en rechtmatigheid Participatiewet.