Rinus Pecht 50 jaar lid PvdA

21 december 2018

Onderscheiding voor Rinus Pecht                                     

Op een drukbezochte ledenvergadering van de PvdA afdeling Deurne is Rinus Pecht onderscheiden.

Hij werd in 1968 lid en is dus dit jaar 50 jaar lid van de PvdA.

Rinus kreeg een gouden speldje opgespeld door Driek Berkers, de voorzitter van de PvdA Deurne.

In een persoonlijke reactie ging Rinus Pecht in op zijn redenen om in 1968 lid te worden van de partij.

Verder benoemde hij op een zeer eigen en indringende wijze de opdracht aan de sociaal democratie in deze verwarrende tijden van neoliberalisme en het steeds sterker wordende verzet daartegen.