Manifest: Het Roer moet om in Deurne.

1 maart 2018

Manifest

Het roer moet om in Deurne: duurzame veehouderij met minder vee.

Wij, PvdA Deurne stellen vast, dat:

 • de toekomst van de veehouderij een thema is dat mensen in Deurne bezig houdt;
 • de veehouderij in Deurne veel welvaart heeft gebracht, maar zich inmiddels heeft ontwikkeld in onbalans met haar omgeving en vanwege het groot aantal dieren een bedreiging vormt voor natuur, gezond water, gezonde bodem en gezonde lucht;
 • de omvang en de werkwijze van de veehouderij in Deurne in zijn huidige vorm stap voor stap maatschappelijk draagvlak heeft verloren,
 • door overlast van bijvoorbeeld stank, maar veel meer nog door zorgen over dierziekten die ook gevaarlijk zijn voor mensen;
 • gesprekken hierover tot nog toe alleen leiden tot een verscherping van standpunten tussen voor- en tegenstanders;
 • deze verscherping een gesprek over de toekomst tussen alle betrokkenen in de weg staat en de verhoudingen in dorpen verstoort;
 • binnen de sector een aantal boeren anders en duurzaam wil produceren, maar er niet of nauwelijks in slaagt om daadwerkelijk stappen in die richting te zetten;
 • en wij boeren bij Brabant vinden horen en dus ook in Deurne.

Wij, PvdA Deurne, willen daarom dat het roer omgaat in Deurne en dat we werken aan echte verduurzaming van de veehouderij. Dat kan samen als we:

 • polariseren en elkaar beschuldigen definitief achter ons laten;
 • met elkaar erkennen dat de gezondheid van mensen niet ten koste mag gaan van uitsluitend economisch belang;
 • willen zoeken naar een balans in de belangen van gezondheid, natuur en economie. Meer van hetzelfde is op termijn economisch en ecologisch een doodlopende weg. Innovatie en andere manieren van produceren met minder dieren zijn daarvoor nodig;
 • fraude in de veehouderij niet ontkennen. Het betreft strafbaar handelen dat keihard aangepakt moet worden. We willen spreken met de ondernemers die wel fatsoenlijk boeren;
 • oog hebben voor boeren die buiten hun schuld niet mee kunnen met deze omschakeling. Zij kunnen rekenen op steun van de overheid bij het zoeken naar nieuw economisch perspectief.

Wilt ook u een gemeenteraad die daaraan werkt?

Wij roepen raadsleden en college op hun verantwoordelijkheid te nemen en in het belang van volksgezondheid, leefbaarheid en natuur te kiezen voor duurzame veehouderij met minder vee.

 

Jan Adriaans, Zeilberg                                                                                       Sophie Schepman, Neerkant

Henri van den Berkmortel, Deurne                                                                Ria Schriks-Gradussen, Deurne

Rob Bots, AB-lid Waterschap Aa en Maas                                                     Henk Schriks, Deurne

Mari van Dijk, Deurne                                                                                       Nick Thijssen, Deurne

Nancy Goossens, Deurne                                                                                 Ton Hartjens, Deurne

Marianne van de Ven–Meulendijks, AB-lid Waterschap Aa en Maas      Antoinette Knoet-Michels, Vlierden

Annemieke Wissink-Berkers, landelijk bestuur PvdA)                                Jasper Ragetlie, Deurne

Martijn de Kort, Statenlid PvdA Brabant

 

Deel en/of like dit manifest op Facebook: PvdA Deurne of mail ons via info@pvdadeurne.nl

Neem contact op

Laat uw informatie achter

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.