De inbreng n.a.v. de raadsstukken!

4 juli 2018

Jaarstukken 2017

Kaderbrief 2018

Zomerbericht Vastgoed 2018

Dank u wel voorzitter.

Voorzitter, het eerder voorspelde nadelig saldo van 884.000,- is uiteindelijk 329.000,- positief. Dit komt niet door extra inkomsten maar doordat gereserveerd geld voor uitvoering van projecten niet is uitgegeven. Aantal projecten zijn niet gestart. Voor het juist prognosticeren is dit een punt van aandacht, zo denken wij.

Voorzitter, de investering in preventieve jeugdactiviteiten maakt dat er extra kosten zijn gemaakt in de veronderstelling dat later wordt voorkomen dat duurdere specialistische hulpverlening nodig is. Voorzitter laten we dan afspreken om deze veronderstelling goed te volgen en zo nodig bij te stellen als anders wordt geconstateerd. De PvdA stelt voor om in de jaarstukken van 2018 een separate paragraaf aan te wijden. Deze veronderstelling dient goed te worden gemonitord.

Voorzitter, het weerstandsvermogen voldoet ruim en de risico’s zijn goed in beeld, een rustgevende constatering zo vindt de PvdA Deurne.

Voorzitter, dan de kaderbrief 2018. Een beleidsarme kaderbrief want de ambities en prioriteiten worden later bepaald en opgenomen in het raadsprogramma. Voorzitter, het raadsprogramma en de ontwikkelagenda geeft ons als raad maar ook het college, medewerkers in dit huis en de inwoners, goed aan waar de ambities en prioriteiten liggen. De ontwikkelagenda is een goed instrument om voortijdig in te spelen op de plannen, ontwikkelingen, ambities, wetswijzigingen en opdrachten voor Deurne.

Het geeft een identiteitsbeschrijving van Deurne ”wat willen we als gemeente Deurne zijn en wat willen we als gemeente bereiken”. De ontwikkelagenda maakt dat Deurne onderscheidend is aan andere gemeentes en verbinding maakt tussen college, raad, gemeentelijke organisatie en de inwoners. Een instrument dat: en onderscheidend is en verbindt, is iets waar we enthousiast van worden bij de PvdA, voorwaar complimenten voor de samenstellers.

Voorzitter, de PvdA heeft zorg over het Sociaal Domein en met name de jeugdhulpverlening, tot nu op te vangen middels de reserve Sociaal Domein maar het blijft  onvoorspelbaar en moeilijk te prognosticeren m.b.t. de kosten. Goede monitoring en risicomanagement blijft bij dit onderwerp uitermate belangrijk.

Voorzitter, de PvdA Deurne is verheugd over het onderzoek naar de Wieger, zonder vooruit te lopen op de uitslag, pleiten wij nogmaals voor continuering van ons belangrijk museum.

Voorzitter, als laatste, het document “Zomerbericht vastgoed 2018”. Ik feliciteer u met deze andere titel, “Zomerbericht” klinkt zoveel beter als “Grex/Vex”.

Voorzitter, slechts en tot slot, 2 opmerkingen. Ten eerste is het bijzonder prettig om te mogen lezen dat de risico’s van ons grondbedrijf volledig kunnen worden afgedekt.

Ten tweede blijft het voor de PvdA moeilijk te verteren en ja, ik val in herhaling, dat het Deurnes belangrijk monumentaal vastgoed zoals kazematten, kiosk, molen en zelfs ons kasteel op een lijst prijkt van te verkopen gemeentelijk vastgoed. Zo jammer. Ik heb de titel in de nota geschrapt en erboven genoteerd, Te koesteren monumentaal gemeentelijk vastgoed. Even zien of dat helpt.

Tot zover Voorzitter.