Verkiezingsdebat Neerkant

15 maart, om 20:00 | De Moost Neerkant

Aan alle lijsttrekkers van de politieke                                    Neerkant, 8 januari 2018
partijen in de gemeente Deurne.

Geachte mevrouw/ heer,

Zoals bij u reeds bekend, staat op donderdag 15 maart  de openbare politieke forum/discussieavond gepland
om 20.00 uur in gemeenschapshuis “de Moost” in Neerkant met alle lijsttrekkers van de gemeente Deurne.
Wij nodigen u hierbij nogmaals van harte uit als lijsttrekker van uw partij, samen met iedereen binnen uw partij
die belangstelling heeft voor deze avond.

Op 20 februari 2014 heeft Neerkant haar eerste projectplan “Leefbaar en Vitaal Neerkant 2014/2018” gepresenteerd
en samen met alle lijsttrekkers aan de hand van vier thema’s  besproken.
Op die druk bezochte avond hebben alle partijen duidelijk kunnen maken wat ze op basis van het gepresenteerde plan
voor Neerkant zouden willen betekenen in de afgelopen vier jaar.

We kijken nu met u en alle aanwezigen terug op die periode van vier jaar en vooruit naar de komende vier jaar.
Terugkijken en vooruitkijken doen we aan de hand van ons nieuwe projectplan “Leefbaar en Vitaal Neerkant 2018/2022”.
Daarin staat zowel  een evaluatie over de afgelopen vier jaar als een omschrijving van onze nieuwe aanpak en  plannen voor de komende vier jaar.
We delen de avond weer in volgens de vier thema’s uit ons projectplan te weten:

  • Woon en woonomgeving
  • Werk en werkomgeving
  • Verbondenheid
  • Ontmoeting

Naast een algemene terugblik kijken we bij ieder thema apart ook met u terug wat we samen op dit thema hebben bereikt.
Tegelijkertijd  kijken per thema met u vooruit naar onze plannen in de komende vier jaar en vragen u wat u in de komende periode
als lijsttrekker namens uw partij, samen met ons, voor Neerkant wil betekenen.

Graag tot donderdag 15 maart.

Met vriendelijke groet,
Daan Verstappen,
Secretaris Leefbaar en Vitaal Neerkant.