Fractievergadering

27 augustus 2018, van 20:00 tot 22:00, Gemeentehuis Deurne Commissiekamer | Gemeentehuis Deurne Commissiekamer

Agenda Fractievergadering

 

MAANDAG 27-08-2018 aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur

Opening

Extra bijeenkomsten:              Zie ibabs maand augustus en september 2018.

15 september ZLTO Deurne.

Commissie W en V. 03 september 2018.

 • Actualisatie Rioleringsplan A
 • Verkoop en onttrekking gedeelte Hoefbladweg B

Commissie R en E. 04 september 2018.

 • PIP Peelvenen A
 • Verordening BIZ B
 • Stimuleringsregeling Economisch Actieplan B
 • Behoud Zwembad de Wiemel B
 • BP Liesselseweg en BP Wilgenroosweg. B

Commissie SML. 05 september 2018.

 • Rapportage Sociaal Domein info
 • Collectieve aanvullende zorgverzekering B
 • Herijking doelmatigheid/rechtmatigheid Participatiewet B
 • Subsidieregeling preventieve thema’s onderwijs B

Commissie BST. 06 september 2018.

 • Vervangen Gemeentelogo A
 • Huis van de Samenleving info
 • Samenwerkingsakkoord MRE A

Terugblik op de 2e ronde sessies Raadsprogramma

Mededelingen van het Bestuur.

Rondvraag en sluiting.

 

Nick Thijssen.

Fractievoorzitter.