Forumavond Zeilberg

27 februari, om 19:30 | De Muziekmeule, Zelbergsestraat 98, Zeilberg

Zeilberg, januari 2018

Betreft: Uitnodiging politieke forumavond

Namens Dorpsraad Zeilberg wil ik u hierbij van harte uitnodigen voor het bijwonen van en het deelnemen aan een politieke forumavond. Deze wordt gehouden op dinsdag 27 februari 2018 in de Muziekmeule van harmonie Excelsior (Zeilbergsestraat 98). We beginnen om 19.30 uur.

De avond heeft een informatief karakter met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Het doel van de bijeenkomst is de Zeilbergse inwoners te informeren over de standpunten en opvattingen van de verschillende politieke partijen over kwesties die in Zeilberg spelen. Leefbaarheid is het overkoepelende thema. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde zullen komen zijn:

  1. Gymzaal / basisschool
  2. Woningbouw
  3. Veiligheid (verkeer, spoor, verlichting, groen, weekendoverlast)
  4. Leegstaande of vrijkomende agrarische bedrijven

De presentatie is in de deskundige handen van Peter van Dinther, oud-directeur van basisschool Zeilberg. Hij zal de onderwerpen nader toelichten en bij elk onderwerp 1 of 2 woordvoerders vragen naar hun mening, waarna andere fracties eventueel kunnen reageren.

Na de pauze is er gelegenheid om in te gaan op vragen vanuit het publiek.

Wij verzoeken de deelnemers tijdig aanwezig te zijn, zodat het programma ook echt om 19.30 uur kan beginnen. Wij hopen op een goede opkomst en een gezellige en informatieve avond.

Namens de werkgroep,

Monique van den Berkmortel, secretaresse Dorpsraad Zeilberg

secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl

tel. 06-12627821

P.S. Houd er rekening mee dat de parkeerruimte bij de Muziekmeule beperkt is!