Brabant bijeen

30 juni 2018, van 10:00 tot 17:30, Temporary Art Centre (TAC) | Temporary Art Centre (TAC)

Zaterdag 30 juni 2018 vindt Brabant Bijeen plaats in Eindhoven met een vol, belangrijk en leuk programma.

 

Locatie:    Temporary Art Centre (TAC)
Vonderweg 1
5611 BK Eindhoven

 

Tussen 9.30 en 10.00 uur inloop:

 

10.00 Start van Brabant Bijeen

 

  1. Lijsttrekkersverkiezingen Waterschappen, Provinciale Staten en secretaris van het gewestbestuur (tot 11.50)

 

Procedure lijsttrekkersverkiezingen

 

Tijdens de plenaire zitting van deze ´Brabant Bijeen´ worden de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten- en Waterschapverkiezingen in 2019 en de secretaris van het bestuur gekozen. Bij binnenkomst kunt u hiervoor stembriefjes afhalen. Hierbij wordt aan de hand van de ledenlijst gecontroleerd of u stemgerechtigd bent. 

 

Bij de verkiezing zal u bij elke stemronde gevraagd worden om de kandidaat van uw keuze via een stembriefje kenbaar te maken. Wanneer een kandidaat in één stemronde meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen behaald is deze tot lijsttrekker gekozen. 

 

Wanneer géén van de kandidaten meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen heeft behaald (wat mogelijk is bij drie kandidaten) valt de kandidaat met het laagste aantal geldig uitgebrachte stemmen af. Hierna wordt een nieuwe stemronde gehouden waarbij u een keuze kunt maken uit de twee overgebleven kandidaten. De stemmen worden geteld door een stembureau, bestaande uit drie stemgerechtigde leden. De leden van het stembureau worden tijdens de vergadering door middel van loting aangewezen. Kandidaten zijn uitgesloten van het lidmaatschap van het stembureau.

 

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap van waterschap Brabantse Delta:

Henk Schouwenaars en Han Verbeem

 

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap van waterschap de Dommel:

Ab Oosting, Fabian Tijhof en Jan Pieter Vorsteveld

 

Kandidaat voor het lijsttrekkerschap van waterschap Aa en Maas:

Rob Bots

 

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap van Provinciale Staten:

Rob Poel, Aaltje Saarloos en Stijn Smeulders

 

Kandidaten voor secretaris van het gewestbestuur Brabant:

Fons van Leersum en Joost Westland.

 

Alle kandidaten stellen zich voor aan de aanwezigen.

 

  1. Pauze (10 minuten)

 

  1. Patrick Vermeulen (het PON) (12.00 – 12.15)

 

  1. Gesprekstafels ronde 1 (12.15 – 13.00)

• landbouw, natuur en water

• werk en economie

• wonen en ruimtelijke ontwikkeling

• mobiliteit en duurzaamheid

 

  1. Even voorstellen: 

Nieuw Brabants lid van het Partijbestuur: Osman Cifci

Drie nieuwe Brabantse leden van het landelijke bestuur Jonge Socialisten: Pelle Depla, Jordy Oomen en Twan Wilmes

 

  1. Afscheid nemen van:

Liesbeth de Wijs als medewerker van het gewestbestuur.

 

  1. Slotcolumn Theo Maas (wethouder Someren)

 

  1. Eindtijd (13.15)

 

30 juni, van 10:00 tot 13:00 |

Op zaterdagochtend 30 juni 2018 vindt in Eindhoven Brabant Bijeen plaats. Deze editie van Brabant Bijeen staat in het teken van het kiezen van de lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Daarnaast brengt de adviescommissie haar advies uit over de lijsttrekkers van de drie Brabantse waterschappen.

Verder is er tijdens Brabant Bijeen ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke thema’s, die de lokale, provinciale en waterschappen raken. Ook is er de mogelijkheid om input te leveren voor het provinciale verkiezingsprogramma en de verkiezingsprogramma’s voor de waterschappen

En natuurlijk is er ook muziek!

De inloop is vanaf 9:30. Om 10:00 beginnen we met de opening door onze voorzitter Greet Buter. Het programma en definitieve locatie worden later bekend gemaakt.