Fractievergadering

26 februari, van 20:00 tot 22:00 | Gemeentehuis Fractiekamer PvdA

PvdA Deurne

Agenda Fractievergadering

 

MAANDAG 26-02-2018 aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur

Opening

Mededelingen

Commissie bijeenkomsten

 1. 05-03-2018 Commissie wonen en vastgoed
 • Is geannuleerd.●
 1. 06-03-2018 Commissie ruimte en economie
 • Herziening structuurvisie en nota kostenverhaal B
 • BP Leenselweg 10 B
 • BP Natuurbegraafplaats B
 • BP Hemelrijkseweg 14 B
 1. 07-03-2018 Commissie samenleving
 • Activiteiten gericht op ouderen info
 • Legesverordening B
 1. 08-03-2018 Commissie bestuur
 • Ontwikkelagenda A
 • Verordening elektronisch berichtenverkeer B

Voortgang van de verkiezingscampagne.

Mededelingen van het Bestuur

Rondvraag en sluiting.

 • Ruimtelijke visie centrumkring wordt na 2 behandelingen in de commissie geagendeerd voor de raad.